Persano Fatransky Sen [Svk]
Interchampion (w zatwierdzeniu)
Champion Polski
Champion Słowacji
Champion Ukrainy
Młodzieżowy Champion Klubu Słowacji

Hun Ch Borderfame Mystic Liason [Aus]
Hollyberry Blue Fatransky Sen [Svk]

Pol Youth Ch Never Never Land Poetry In Motion [Pol]

Lva Svk Youth Ch Ltu Pol Ch Never Never Land Highland Storm [Pol]

Mda Pol Ch Never Never Land Best Wishes To Yazina [Pol]
nasze psy